Regulamin sklepu internetowego www.ooksy.pl

Regulamin sklepu interneto?wego www.ooksy.pl

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.ooksy.pl, zwanym dalej ?Regulaminem??,
poniższym pojęciom należy przypisać następujące znaczenie:

a. ?Sprzedawca? ?? OOKSY BLOCH BIERNACKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Poznaniu, ul. Rynek Łazarski 2, 60-731 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000818192, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792511776, REGON 38504432, e-mail: kontakt@ooksy.pl

b. ?Sklep? – ?sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej ooksy.ploraz jej podstronach,

c. ?Klient? ? każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d. ?Konto? ? konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e. ?Konsument? ? ?osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (dalej Kodeks cywilny), tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f. ?Polityka? – Polityka prywatności i plików cookies wprowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem www.ooksy.pl/polityka

g. ?Salon online? ? usługa polegająca na odwzorowaniu za pośrednictwem Internetu wizyty w salonie optycznym polegająca na wiedorozmowie z konsultantem oraz umożliwieniu Klientowi przymierzenia wybranych oprawek okularów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, korzystania z usługi Salonu online oraz tworzenia i korzystania z Konta Klienta.

§ 3

Treści prezentowane na stronie internetowej Sklepu oraz jego podstronach, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie internetowej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów towarów tam umieszczonych. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

§ 5

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, co nie będzie mieć wpływu na już zawarte z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 6

W celu dokonania zakupu w Sklepie konieczne jest założenie Konta. Założenia Konta można dokonać poprzez Rejestrację, stosownie do § 9 Regulaminu lub podczas składania pierwszego zamówienia.

§ 7

Koszty wysyłki uzależnione są od sposobu dostawy wybranej przez Klienta i wskazane są przed dokonaniem zakupu w Sklepie.

§ 8

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 9

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk z grafiką postaci znajdujący się w górnej części każdej ze stron i podstron internetowych Sklepu, a następnie podać w polu swój adres e-mail oraz hasło i nacisnąć przycisk ?ZAREJESTRUJ SIĘ?
(Wstępna Rejestracja). Do wysłania formularza i zakończenia procedury Wstępnej Rejestracji w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.

2. Po dokonaniu Wstępnej Rejestracji na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny do Konta. Bez aktywacji Konta niemożliwe będzie dokonywanie zakupów i wypożyczeń oprawek. Podany adres e-mail oraz hasło będą służyć jako dane do logowania do Konta.

3. W celu dokonania Pełnej Rejestracji umożliwiającej korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Konta, niezbędne jest aktywowanie Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany
adres e-mail oraz uzupełnienie danych w zakładce ?Szczegóły konta? oraz ?Adresy?. Podane wcześniej dane należy uzupełnić o imię i nazwisko w zakładce ?Szczegóły konta?, a także o nazwę firmy (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), kraj, ulicę, kod pocztowy, miasto telefon, adres e-mail w zakładce ?Adresy? odpowiednio dla ?Adresu rozliczeniowego? i ?Adresu do wysyłki?. W przypadku wcześniejszego podania danych zostaną one uzupełnione automatycznie w odpowiednich polach formularza. Zatwierdzenie wprowadzonych następuje poprzez kliknięcie w przycisk ?ZAPISZ ZMIANY? w przypadku zakładki ?Szczegóły konta? oraz ?ZAPISZ ADRES? w przypadku zakładki ?Adresy?. Brak uzupełnienia danych w zakładkach ?Szczegóły konta? oraz ?Adresy? będzie skutkował koniecznością ich uzupełnienia podczas składania zamówienia.

4. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny w przycisk ?ZAREJESTRUJ SIĘ? jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 7 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 25 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

6. Konto może być także założone przy składaniu zamówienia.

7. Zaleca się staranne przechowywanie danych służących do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu historii zamówień i wypożyczeń, dodawanie produktów do zakładki ?Ulubione?/?Lista życzeń?, skorzystania z usługi ?Salon online? i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 11

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega przeprowadzanie planowanych oraz nieplanowanych przerw technicznych w funkcjonowaniu sklepu.
O przerwach technicznych Klient zostanie powiadomiony poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej Sklepu.

3.  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 Sklep oferuje telefoniczne wsparcie techniczne przy składaniu zamówień w postaci infolinii z konsultantem. W celu skorzystania z pomocy należy zadzwonić pod numer telefonu +48 511 998 554 Stawka zgodna z taryfą operatora.

§ 12

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru (modelu) i kliknięcie przycisku z grafiką wózka zakupowego, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze.

2. Przy każdych zamawianych okularach Klient ma możliwość dokonania wyboru:

1) typu soczewki,

2) dodania powłoki filtrującej światło fioltetowo-niebieskie (tzw. filtr do komputera),

3) w przypadku występowania modelu w różnych wariantach kolorystycznych również jednego z możliwych wariantów kolorystycznych.

3. W asortymencie sklepu dostępne są następujące typy soczewek:

1) korekcyjne,

2) zerowe.

4. W przypadku soczewek korekcyjnych istnieje możliwość wyboru grubości soczewki pomiędzy:

1) standardową albo,

2) wycienioną.

5. W przypadku soczewek korekcyjnych wycienionych istnieje możliwość dodania ultra gładkiej powłoki zapewniającej czyszczenie bez smug (tzw. powłoka X-tra clean).

6. Cena okularów uzależniona jest od wybranych opcji (typu soczewki, grubości soczewki, dodatkowych powłok) i wskazana jest obok grafiki towaru na podstronie Sklepu poświęconej konkretnym towarom, stosownie do wybranych przez Klienta opcji.

§ 13

1. Po dokonaniu wyboru typu soczewki, grubości soczewki, dodatkowych powłok w celu kontynuacji składania zamówienia należy kliknąć przycisk ?DODAJ DO KOSZYKA?.

2. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

3. Po weryfikacji koszyka należy kliknąć przycisk ?KONTYNUUJ?. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może przystąpić do jego założenia, stosownie do § 9 Regulaminu.

4.  Klient ma możliwość dodania kodu uprawniającego go do otrzymania zniżki na zakupy klikając w link ?Masz kupon? Kliknij, aby podać kod rabatowy.? oraz wpisując w polu kod rabatowy. Warunki korzystania z kodu rabatowego każdorazowe będą uregulowane w ogłoszeniu lub wiadomości informującej o możliwości skorzystania przez Klienta z konkretnego kodu rabatowego.

5. Na tym etapie Klient, który zamawia okulary korekcyjne, powinien wprowadzić dane umożliwiające Sprzedawcy wykonanie okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami wskazanymi na recepcie, poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji:

1) przesłanie zdjęcia lub skanu recepty,

2) wypełnienie formularza danymi dotyczącymi parametrów soczewek oraz zaznaczenie pola     wyboru o treści ?Proszę o wykonanie okularów bez wysyłania recepty na podstawie podanych przeze mnie danych poniżej i informuję, iż biorę na siebie odpowiedzialność za poprawne ich wprowadzenie?.

6. Następnie Klient zamawiający okulary korekcyjne w polu ?Rozstaw źrenic? powinien wprowadzić dane umożliwiające Sprzedawcy prawidłowe zamocowanie soczewek korekcyjnych w oprawkach okularowych, poprzez wybranie jednej z opcji:

1) przesłanie zdjęcia twarzy w wybranych oprawkach aparatem/telefonem umieszczonym na wysokości oczu z głową skierowaną na wprost,

2) przesłanie zdjęcia twarzy z kartą o wymiarach karty płatniczej przyłożoną do ust i dotykającą górnej krawędzi nosa aparatem/telefonem umieszczonym na wysokości oczu z głową skierowaną na wprost ? dla celów związanych z bezpieczeństwem Sprzedawca sugeruję do wykonania zdjęć nie korzystać z karty płatniczej, w przypadku korzystania z karty płatniczej lub innej karty z nadrukowanymi danymi sugerowane jest wykonanie zdjęcia w taki sposób, by nadrukowane na karcie dane nie były widoczne,

3) zaznaczenie pola wyboru: ?Jestem świadomy, iż nieprzesłanie zdjęcia w celu zmierzenia rozstawu źrenic i tym samym brak możliwości precyzyjnego zamocowania soczewek w oprawkach może wpłynąć negatywnie na jakość korekcji wady wzroku w zamówionych okularach.?

7. W dalszej kolejności należy wybrać jeden z oferowanych sposobów wysyłki:

            1) Paczkomaty InPost,

            2) Kurier InPost.

8. Koszt każdego z oferowanych sposobów wysyłki doliczany jest do końcowej ceny zamówienia wskazanej na dole Strony w polu ?Suma?.  

9. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, specyfikacją okularów dokonaną przez Klienta oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku ?KUPUJĘ I PŁACĘ? składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

10. Klient po kliknięciu przycisku ?KUPUJĘ I PŁACĘ? zostanie przekierowany na stronę zewnętrznego podmiotu realizującego płatności internetowe (serwis Przelewy24.pl).

11. Realizacja płatności przez zewnętrznego dostawcę płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana.

12. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących podanych parametrów soczewek, Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.

V. Dostawa i płatności

§ 14

1. Płatność odbywa się drogą elektroniczną i realizowane są za pomocą serwisu zewnętrznego dostawcy płatności ? Przelewy24.pl. Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta lub za Pomocą usług Paczkomaty InPost do wybranego przez Klienta Paczkomatu InPost.

2. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

3. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail.

§ 15

1. Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT, wystawiona na dane nabywcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

2. Dokonując zakupu i akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

3. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu,
na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.

§ 16

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

VI. Salon online

§ 17

1. Skorzystanie z Salonu online możliwe jest po założeniu Konta. Klient może założyć Konto zgodnie z postanowieniami rozdziału III Regulaminu lub dokonać założenia Konta uzupełniając dane w formularzu i akceptując postanowienia Regulaminu i Polityki podczas zamawiania usługi składających się na Salon online.

2. Salon online polega na odwzorowaniu przez Internet wizyty w salonie optycznym. Salon online składa się z dwóch konsultacji online z konsultantem Sprzedawcy (?Konsultant?) przy transmisji obrazu i dźwięku (?Wideokonsultacje?) oraz usługi wypożyczenia oprawek do domu Klienta
(?Wypożycz do domu?). Istnieje możliwość skorzystania z tylko jednej z usług składających się na
Salon online.

§ 18

Wideokonsultacja

1. W celu skorzystania z Wideokonsultacji konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie adresu e-mail, standardowy system operacyjny, przeglądarka internetowej oraz kamera internetowa/kamera w telefonie/tablecie (urządzenie Klienta powinno umożliwiać komunikowanie się na odległość poprzez przesyłanie obrazu i dźwięku przy pomocy platformy ZOOM).

2. W celu skorzystania z Salonu online Klient powinien w zakładce ?SALON ONLINE? znajdującej się na stronie internetowej Sklepu kliknąć w przycisk ?WIEDOKONSULTACJE?, a następnie wybrać datę i czas odbycia Wideokonsultacji spośród dostępnych terminów.

3. Pierwsza Wideokonsultacja proponowana jest w celu udzielenia przez Konsultanta Klientowi pomocy w wyborze oprawek w celu skorzystania z usługi Wypożycz do domu.

4. Druga Wideokonsultacja proponowana jest w celu doboru przez Konsultanta wypożyczonych za pomocą usługi Wypożycz do domu oprawek i powinna się odbyć po odebraniu przez Klienta wypożyczonych oprawek.

5. Wideokonsultacja odbywa się w wybranym prze Klienta terminie (dniu oraz godzinie) spośród dostępnych terminów wskazanych na Stronie internetowej Sklepu na odpowiedniej podstronie.

6.  Wideokonsultacja trwa 10 minut.

7. W przypadku niemożności odbycia się Wideokonsultacji z jakiejkolwiek przyczyny, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem, za pomocą pozostawionych przez Klienta danych kontaktowych, w celu ustalenia innego terminu Wideokonsultacji.

8. Wideokonsultacje są bezpłatne.

§ 19

Wypożycz do domu

1. Korzystanie z usługi Wypożycz do domu odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia po zalogowaniu się do Konta, § 11 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. W celu skorzystania z usługi ?Wypożycz do domu? Klient powinien wybrać do 5 oprawek, które chce przymierzyć, klikając przycisk ?WYPOŻYCZ DO DOMU? przy wybranych modelach, a następnie kliknąć na przycisk przedstawiający grafikę okularów oraz domu w celu wyświetlenia listy okularów wybranych do wypożyczenia. Na tym etapie Klient może usuwać modele oprawek przeznaczonych do wypożyczenia lub dodawać inne modele.

3. Po dodaniu modeli oprawek wybranych przez Klienta do listy w celu skorzystania z usługi należy kliknąć przycisk ?KONTYNUUJ?, znajdujący się w polu ?DANE KONTAKTOWE I WYSYŁKA?, po kliknięciu, którego Klient zostanie przekierowany do formularza z danymi do płatności oraz zamówieniem.

4. Do skorzystania z usługi ?Wypożycz do domu? niezbędne jest dokonanie płatności w wysokości 1 grosza (0,01 zł), § 13 ust. 7 – 12 oraz § 14 – §16 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

5. Zamówione oprawki dostarczane są na koszt Sprzedawcy w sposób wybrany przez Klienta spośród dostępnych opcji dostawy. Wraz z oprawkami Klientowi zostaną dostarczone foliopak/karton i list przewozowy umożliwiające zwrot oprawek.

6. W oprawkach udostępnianych w ramach usługi ?Wypożycz do domu? znajdują się szkła demonstracyjne.

7. W celu zamontowania szkieł korekcyjnych w sposób odpowiadający rozstawowi źrenic, Klient podczas przymierzania wypożyczonych okularów powinien wykonać zdjęcie zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 13 ust. 5 pkt. 1 Regulaminu. W przypadku niewykonania zdjęcia w wypożyczonych oprawkach istnieje możliwość wykonania zdjęcia zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 13 ust. 5 pkt 2 Regulaminu. Wykonanie ww. zdjęć jest dobrowolne, jednakże konieczne dla prawidłowego wykonania okularów korekcyjnych, a jego brak może wpłynąć na poprawność korekcji wzroku przez okulary wykonane bez takiego pomiaru.

§ 20

1. Klient powinien zwrócić oprawki w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu przesyłki z oprawkami.

2. W celu dokonania zwrotu oprawek Klient powinien zalogować się na swoje Konto i podać dane umożliwiające odbiór oprawek przez firmę kurierską, w szczególności miejsce odbioru oraz preferowany dzień i godziny odbioru oprawek lub za pośrednictwem Paczkomatu InPost.

4. Zwracane oprawki należy umieścić w oryginalnym pudełku i foliopaku. Na przesyłkę należy nakleić list przewozowy.

5. Zwrot zamówionych oprawek odbywa się na koszt Sprzedawcy.

6. Klient powinien zwrócić wszystkie wypożyczone oprawki. Jeżeli Klient zdecyduje się na zakup okularów z przymierzaną oprawką, może dokonać ich zamówienia za pośrednictwem Sklepu w sposób określony w rozdziale IV Regulaminu.

7. W sytuacji braku możliwości zwrotu oprawek w terminie określonym w ust. 1 powyżej Klient zobowiązany jest przed upływem terminu na zwrot oprawek podjąć kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia przyczyn braku możliwości zwrotu i ustalenia nowego terminu zwrotu.

§ 21

1. Klient ponosi odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych oprawek.

2. W przypadku nieodesłania do Sprzedawcy oprawek we wskazanym w § 20 ust. 1 Regulaminu terminie, Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą w pełnej wysokości za wszystkie niezwrócone oprawki, tj. w kwocie 395 zł/szt.

3. W przypadku odesłania do Sprzedawcy oprawek uszkodzonych lub zniszczonych w widoczny sposób Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą w wysokości stwierdzonych uszkodzeń.

4. Klient po upływie terminu zwrotu zostanie niezwłocznie wezwany do dobrowolnej zapłaty
(ze wskazaniem kwoty do zapłaty, zgodnie z ust. 2 powyżej oraz terminu zapłaty) lub wydania towaru. Wezwanie nastąpi listem poleconym na adres doręczenia przesyłki lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na inne dane kontaktowe wskazane przez Klienta (e-mail, SMS). W przypadku bezskutecznego upływu terminu Sprzedawca może zdecydować o wystąpienie na drogę postępowania sądowego w celu poszukiwania ochrony prawnej.

5. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty kwoty wskazanej w ust. 2 powyżej Sprzedawca może żądać od Klienta zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od dnia następującego po dniu, w którym dłużnik powinien ostatecznie zapłacić, do dnia zapłaty.

VIII. Zwroty i reklamacje

§ 22

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem www.ooksy.pl/formularz
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  a) których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, to jest w szczególności umów, których przedmiotem był zakup:
  b) szkieł korekcyjnych wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub zgodnie z danymi wskazanymi przez Klienta lub zamieszczonymi w treści recepty,
  c) zakupu oprawek wraz ze szkłami korekcyjnymi, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a. powyżej.
  d) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, to jest w szczególności umów, których przedmiotem był zakup usługi ?Wypożycz do domu?,
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności za pomocą przelewu bankowego na wskazany przez Konsumenta nr rachunku bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit. a Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.
 4. Klient ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym w szczególności koszty przesyłki.
 5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwrot rzeczy zakupionej w trybie określonym w § 11-13 Regulaminu (zamówienie i zakup online) możliwy jest przez odesłanie rzeczy Sprzedawcy na adres Sprzedawcy zgodnie
  z § 22 ust. 8-9 Regulaminu.

§ 23

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: kontakt@ooksy.pl, telefonicznie pod następującym numerem telefonu: +48 511 998 554 bądź w inny sposób.

3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające
je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4. W przypadku, gdy przyczyną reklamacji jest nieprawidłowe widzenie, Klient powinien przesłać Sprzedawcy reklamowane okulary wraz z soczewkami w celu weryfikacji ich zgodności z receptą. Jeżeli soczewki zostały wykonane zgodnie z receptą, Sprzedawca zaleca skontaktowanie się z optometrystą lub okulistą. Jeżeli Klient korzystał z badania okulistycznego w ramach usługi dostępnej w Sklepie, zostanie przeprowadzone kolejne badanie w celu weryfikacji poprawności wystawionej recepty.

5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

IX. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 24

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 25

1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres kontakt@ooksy.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących

sytuacjach:

a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów, lub w czasie korzystania z Domowej Przymierzalni, informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

X. Zmiany regulaminu

§ 26

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia bądź anulowania przez Sprzedawcę usług i towarów związanych ze Sklepem, zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu,
b. zmian sposobów oraz kosztów dostawy, zwrotów lub płatności,
c. modyfikacji ścieżki zakupowej,
d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych,
e. zmiany danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
f. zmian technicznych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Sklepu,

2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca opublikuje na stronie www.ooksy.pl informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie opublikowana na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. Klient, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 25 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

4. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy sprzedaży oraz realizacji usług składających się na Salon online zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

XI. Postanowienia końcowe

§ 27

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 28

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.ooksy.pl/regulamin